Oleme kohal

2. veebruaril Tartu Rahu

Tartu Rahu tähistamise päeval Tartus, Tallinnas, Viimsis ja mujal üle Eesti Vabariigi valitses pilvealune ilm, puud olid raagus nagu talvele kohane, kuid see aasta ilma lumeta. Oli sajune ilm kuid peomeeleolu see ei rikkunud. Tähtpäev on mälusse raiutud kui kivisse!

Mälestusküünlad süüdati ja tänusõnad sangareile lausuti Tallinnas Jaan Poska haual Siselinnakalmistul, Kloostrimetsa kalmistul president Konstantin Pätsi perekonna hauaplatsil, samal kalmistul president Lennart Meri kalmul ning ka kindral Johan Laidoneri pere mälestusmärgi juures Viimsis.

Tänavu kui möödunud tähtsast rahulepingu sõlmimise päevast 100 aastat, oli toetajaid ja sündmusi üle Eesti. Tartus toimusid peamised sündmused 100 aastat tagasi nii ka sellel aastal. Osalejate hulgas oli Eesti Vabariigi praegune president Kersti kaljulaid ning oma mälestuskõne pidas ka meie oma Muinsuskaitse Seltsi ja Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Velliste.

Viimsis korraldati Vallavalitsuse eestvedamisel pidu kindral J. Laidoneri kunagises kodus Viimsi mõisas ning sealgi peeti tänukõnesid ning noorusliku olustiku lõid pidulikku riigihümni ja teiste lauludega noored mudilaskoori liikmed Püünsi Põhikoolist.

Lisaks Laidoneri Seltsi liikmetele osalesid nii Viimsis kui Tallinnas ka teiste sõsarseltside ja vabaliikumiste esindajad ning kooliõpilased Jakob Westholmi Gümnaasiumist ja 21 Koolist. Esindatud oli samuti ka Viimsi Rotary Klubi mille liikmeks oli ka kunagi kindral Laidoner. Üritusel osalesid ka Eesti Sõjamuuseumi esindajad ja paljud teised.

Oleme alati pidanud oluliseks omariikluse tähtpäevi tähistada nii täna kui ka tulevikus ning nähes kuidas noored ja vanad Kaitseliidu, Kodutütarde ja Noortekotkaste, koolide ja era- ning vabaühenduste liikmed Tartu Rahu sündmustest osa võtsid, siis pole ilmselt kahtlustki, et Eesti riigi tulevik on kindel ning vankumatu ka tulevikus.

Olenemata ilmast on traditsioonid kihistunud põlvkondade ajaloolisesse mällu ning see tagabki Eesti rahva tuleviku ning pärimuste ülekande ka tulevastele põlvedele. Oleme omad, kõigiga koos on kindlam seista ning oma kohalolu maailmaruumis sirge seljaga teistelegi mõista anda. Au asi on olla eestlane, saab julgelt ja kindlat öelda ning kuulutada avalikult üle maailma, omades nii palju toetajaid.

Rahu ei ole maailmas kindlasti mitte ilmselge, kuid oma pärimuste teadvustamine ning aegajalt meenutamine on garantii, et säilitada iseennast ja olla austusväärne partner ka liitlastele.

Aitäh kõigile!