Uudised Trüki lehekülg Saada link sõbrale
PÜHITSEGEM PRIIUSE PÕLISTUMISE PÄEVA!
17.02.2013

Ukse ees on Eesti Vabariigi 95. aastapäev. Meie riik on 24. veebruariks de iure katkematult kestnud 34 699 päeva, silmapilgukski lakkamata. Kuid tunduvalt vähem kui poole sellest ajast oleme olnud vabad, oma maa peremehed, s. t. - iseseisvad.

Pikkadel välismaise sõjalise okupatsiooni aastakümnetel rääkis rahvasuu igatsusega kadunud „Eesti ajast“, mis tundus terve igavikuna. 27. märtsiks 2013 saab meie praegune iseseisvusaeg pikemaks eelmisest (1918 - 1940), siis on 20. augustist 1991 möödunud 7890 päeva.

Kutsume eesti rahvast, kogu Eesti Vabariigi kodanikkonda, tänavust 27. märtsi meeles pidama. Kutsume arutlema, kuidas seda vabaduse pööripäeva – priiuse põlistumise päeva väärikalt pühitseda. Arvame, et 27. märts võiks olla ennekõike tänu väljendamise päev. Meie tänu võiks avalduda kõige erinevamates tegevustes - ühingutes, seltsides, klubides, sõpruskondades, perekondades.

Kutsume riigi- ja omavalitsusasutusi selle loodetavasti kordumatu päeva õnnestumisele kõigiti kaasa aitama!

Heisakem 27. märtsil 2013 riigilipud ja kandkem sinimustvalgeid värve oma rinnas!

Süüdakem riigi rajajate ning Eesti vabaduse kaitsjate kalmudel küünlad!

 

 

EESTI EVANGEELNE LUTERLIK KIRIK

EESTI LIPU SELTS

EESTI MUINSUSKAITSE SELTS

JAAN POSKA MÄLESTUSFOND

KINDRAL JOHAN LAIDONERI SELTS

KONSTANTIN PÄTSI MUUSEUM

 

 

Tallinnas

15. küünlakuu päeval

A.D. 2013

 

 

Lähem teave: tel. 51 35 652

 

Eelmisele lehele